سفیران کالا فروشگاهی با محصولات با کیفیت و ارگانیک می باشد که میتوانید با ارزشترین محصولات را در سفیران کالا با قیمت آنلاین مشاهده بفرمایید.

سفیران کالا با حمایت موسسه نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان چاراویماق فعالیت خود را در سال 1401 که این فروشگاه در ابتدا با محصولا ارگانیک فعالیت خود را آغاز نموده است.

تماس با ما